stat4u

A A A

Cmentarz

  OGŁOSZENIE

 

 

W związku z inwentaryzacją cmentarza informujemy wszystkich opiekunów grobów:

  • Tracą ważność tabliczki z napisem „Grób opłacony”
  • Groby nieopłacone będą przekopywane.
  • Groby nieoznaczone (bez nagrobka lub tabliczki, kto w danym grobie jest pochowany, z obwódką lub bez) będą sukcesywnie przekopywane (nie wystarczy dowód opłaty grobu).
  • Ważne będą tylko tabliczki z numerem grobu.

 
Bliższych informacji można uzyskać u Pani Grabarz oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania:

pn., śr., pt.: 8:30 – 12:00,

wt., czw.: 15:00 – 17:00,

sob.: 10:00 11:00

 
ZARZĄDCA CMENTARZA - PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W RYBNIKU 

tel: 32 42 222 47

 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

INFORMACJA DLA DYSPONENTA GROBU NA CMENTARZU PARAFIALNYM RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W RYBNIKU

 

 

1.     Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z treścią §10 i §11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 48 poz. 284) może wynosić:

1. groby ziemne:

          a/ pojedyncze – dla dziecka do lat 6:  długość 1,2 m, szer. 0,6 m

          b/ pozostałe pojedyncze: długość 2,0 m, szerokość 1,0m

          c/ rodzinne – trumny składane obok siebie: długość 2,0m, szer.     1,8m

2. groby murowane:

          a/ pojedyncze                        długość 2,02m., szerokość 0,8m

          b/rodzinne                             długość 2,2m., szerokość 1,60m

Przed ustawieniem nowego nagrobka należy uzyskać zezwolenie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej i wnieść opłatę zgodną z cennikiem.

3.     Przejścia między grobami powinny mieć szerokość co najmniej 0,3 - 0,4 m (z każdej strony) i mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej lub pana(pani) Grabarza na warunkach przez nich określonych (§13 powołanego w pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Na własną odpowiedzialność można utwardzać otoczenie grobu z materiału nieoszlifowanego np.: płytki chodnikowe, czy kostki (betonowe lub granitowe itp.) lub materiałem sypkim np. grys, żwir, tłuczeń itp. Ustawione ławki, posadzone krzewy itp. nie mogą w każdym czasie zawężać wyznaczonych przejść między grobami.

4.     Informujemy, że podczas prac grabarskich, wymienione w pkt. 3 elementy mogą zostać rozebrane i złożone obok grobu. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oraz nie doprowadza do stanu pierwotnego rozebranych elementów.

5.     Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia nagrobka powstałe w szczególności wskutek zdarzeń losowych (m.in.: gwałtowne opady deszczu, burze, powodzie, awarie wodociągowe, zamieszki itp.)

 

Administracja cmentarza

Parafia Matki Boskiej Bolesnej

W Rybniku